Avís Legal

1)- Titular del lloc web:

- ESDEMERCADO ONLINE, S.L.

- Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full 408.186, foli 140, tom 42.513.

- Domicili social a 08021-Barcelona, carrer Saguès 50 local.

- Número d’identificació fiscal: B65531337.

- Correu electrònic: info@mirasolacasa.cat

- Lloc web: http://www.mirasolacasa.cat

 

2)- Naturalesa del servei:

ESDEMERCADO ONLINE, S.L. a través del domini de la seva propietat www.mirasolacasa.cat, d'ara endavant MIRASOLACASA.CAT, ofereix el servei de lliurament de productes procedents dels comerços de la centralitat Mira-sol Centre que s'indiquen al portal (www.mirasolacasa.cat).

Els productes oferts al portal es destinen a consumidors finals (d'ara endavant l'USUARI), i per al consum propi o de les persones en nom de les quals el destinatari estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden excloses del servei, els lliuraments a empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'activitat de MIRASOLACASA.CAT. En virtut de l'anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de MIRASOLACASA.CAT. 

3)- Operativa:

El registre com a USUARI és totalment gratuït i és condició necessària per poder comprar a través de MIRASOLACASA.CAT.

Al registrar-se a MIRASOLACASA.CAT se sol·licitarà un nom d'usuari i una contrasenya, que tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'USUARI vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. L'USUARI és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En el procés de registre se li sol·licitarà informació personal de l'USUARI per poder tramitar les comandes i el seu lliurament.

Una vegada s'hagi registrat, l'USUARI podrà iniciar la compra al portal indicat, mitjançant la selecció de diferents productes dels comerços amb els quals MIRASOLACASA.CAT col·labora. Aquests comerços posen a la disposició de l'USUARI una selecció dels seus productes al preu marcat al portal. L'USUARI pot afegir els productes que desitgi en el carret de la compra i i iniciar la compra a qualsevol moment.

Després d'iniciar la compra se li sol·licitarà una sèrie de dades per al lliurament i se li redirigirà a la passarel·la de pagament de LA CAIXA, on haurà de fer el pagament mitjançant targeta de crèdit. MIRASOLACASA.CAT no accepta un altre mètode de pagament. L'USUARI haurà d'autenticar la seva compra mitjançant la passarel·la de pagament de LA CAIXA per poder processar la seva comanda i el lliurament.

El pagament ha de quedar realitzat abans de les 17.30h del dia anterior al lliurament de la comanda.

La compra dels productes seleccionats es fa directament als comerços amb els quals col·labora MIRASOLACASA.CAT, qui s'encarrega de tramitar les comandes, el pagament dels mateixos i de transportar els productes a l'adreça seleccionada per l'USUARI. La preparació i manipulació de les comandes es realitza en el propi comerç, de manera que MIRASOLACASA.CAT no manipula cap aliment des de la seva recollida fins al seu lliurament a l'USUARI.

Els preus dels productes són els que s'indiquen al portal al moment d'efectuar la comanda, independentment que puguin variar posteriorment. L'USUARI rebrà un correu electrònic de confirmació, amb el detall de la comanda i els preus de compra. Tots els preus inclouen l'IVA corresponent.

Els horaris i zones de lliurament i els costos del transport s'indiquen en l'apartat “Enviaments” del portal. MIRASOLACASA.CAT en l'adreça de correu electrònic info@mirasolacasa.cat. En el cas que el producte subministrat estès defectuós o estigués en mal estat, l'USUARI ha d'enviar una fotografia del mateix, indicant el defecte del producte, a l'adreça de correu electrònic info@mirasolacasa.cat, amb la finalitat de que es procedeixi al seu abonament o substitució.

En el cas en què el causant del mal estat del producte sigui l'USUARI o la persona que rep la comanda, MIRASOLACASA.CAT no es farà responsable. En aquest sentit, en rebre un producte que requereixi la seva conservació en frigorífic, serà responsabilitat de l'USUARI la seva conservació.

És responsabilitat de l'USUARI la recepció de la comanda a la franja horària especificada al moment de realitzar la comanda al portal. En el cas en què la comanda no es pugui rebre a la franja horària especificada per causes imputables a l'USUARI, aquest haurà de respondre dels costos addicionals i s'haurà de convenir una altra forma de lliurament posant-se en contacte amb MIRASOLACASA.CAT. 

4)- Propietat intel.lectual:

Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a MIRASOLACASA.CAT, excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos de MIRASOLACASA.CAT, frames, bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de MIRASOLACASA.CAT, que posseeix legítimament, en exclusiva, els drets d'explotació sobre els mateixos.

L'USUARI que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'USUARI, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat de la qual sigui d'empreses col·laboradores de MIRASOLACASA.CAT, els seran aplicable, igualment, les presents condicions.

Queda terminantment prohibida l'alteració d'aquesta web i dels vincles o links i similars, per part de l'USUARI i que pugui afectar al seu contingut.
 

5)- Protecció de dades:

Les dades facilitades de forma voluntària per l'USUARI per registrar-se i/o tramitar les comandes, seran incorporats a un fitxer amb la finalitat del manteniment, gestió d'administració general, compliment, desenvolupament o control de la relació de negoci, i gestió de la relació entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI, el responsable del qual és la societat ESDEMERCADO ONLINE, S.L., amb domicili a 08021-Barcelona, carrer Sagués 50, baixos.
Així mateix si l'USUARI a l'apartat de Registre assenyala el botó denominat "M'agradaria rebre el butlletí de notícies", autoritza a la recepció d'informació i publicitat de productes i/o serveis de MIRASOLACASA.CAT, així com a la realització d'estudis de qualitat i enquestes a efectuar per MIRASOLACASA.CAT, fins i tot finalitzada la relació comercial en el futur, per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o similar.

Li informem també que es comunicaran les seves dades per al compliment de les obligacions legals existents. Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer o ens els facilita en un futur, haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. L'USUARI podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui, a l'adreça indicada a l'apartat 1, i es compromet a comunicar per escrit qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades, perquè MIRASOLACASA.CAT pugui complir el seu deure de mantenir-los actualitzats.

MIRASOLACASA.CAT es compromet a observar l'obligació d'utilitzar les dades que faciliti l'USUARI únicament per poder prestar el servei i per als casos legalment previstos, amb la deguda confidencialitat i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per evitar la seva destrucció, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en l'ordinador de l'USUARI, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els USUARIS del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l'ús per part de l'USUARI del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça d'IP de l'USUARI amb cap altra dada del que disposi Google. L'USUARI pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador; no obstant això, l'USUARI ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website l'USUARI consent el tractament d'informació sobre l'USUARI per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades. 

6)- Enllaços:

En relació amb els enllaços o vincles que amb altres portals o pàgines WEB, no gestionades per MIRASOLACASA.CAT, puguin aparèixer al portal a títol informatiu, MIRASOLACASA.CAT no exerceix cap control sobre els mateixos, ni respon de la informació a la qual s'accedeixi. 

7)- Legislació aplicable:

Les relacions entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI es regiran per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pel Codi de Comerç, i altra legislació espanyola que sigui aplicable.


Accept

Utilitzem cookies per millorar el nostre servei i la seva experiència de compra. Si continua navegant entenem que les accepta. Més informació