INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.- Tràmits per celebrar el contracte


En el cas que Vostè vulgui realitzar la seva compra en MIRASOLACASA.CAT haurà de realitzar els següents passos:

- Pas 1: REGISTRE. La finalitat de registrar-se com a USUARI d'MIRASOLACASA.CAT és la d'identificar-li com a client i poder fer l'enviament de la mercaderia a l'adreça que vostè ens indiqui. A més, disposarà d'un àrea de client on podrà veure les seves compres anteriors, repetir comandes de forma senzilla i tenir diverses adreces d'enviament.

- Pas 2: AFEGIR PRODUCTES AL CARRET. Una vegada registrat, vostè podrà afegir productes al seu carret. Podrà buscar els productes pel selector situat al menú superior (Cerca per producte) o mitjançant el llistat de productes de cada comerç (Cerca per comerç). Addicionalment disposa d'un cercador en la part superior de la pàgina web.

- Pas 3: PASSAR PER CAIXA. Una vegada afegits els productes desitjats haurà de clicar al carret i a “Ho Compro” per confirmar que els productes afegits són els correctes.

- Pas 4: RESUM DE COMPRA I DADES PER L’ENVIAMENT. En la pantalla següent podrà posar observacions a la comanda i se li demanarà informació sobre l'enviament: confirmació de l'adreça d'enviament i dia i franja horària per a la recepció de la comanda. Vostè serà responsable de rebre la comanda el dia i durant la franja horària seleccionada, així com de la conservació dels aliments una vegada rebuda la comanda.

- Pas 6: PASSAREL·LA DE PAGAMENT. En completar la informació sobre l'enviament se li redirigirà a la passarel·la de pagament de LA CAIXA on podrà pagar la comanda. Li recordem que és condició indispensable el pagar la comanda, com a màxim abans de les 17.30 h del dia anterior al del lliurament, perquè ho tramitem.

- Pas 7: FORMA DE PAGAMENT. En la passarel·la de pagament de LA CAIXA podrà escollir el pagament mitjançant targeta de crèdit o mitjançant les diferents opcions existents dins la plataforma de La Caixa.2.- Arxiu i accessibilitat del document electrònic

MIRASOLACASA.CAT li enviarà un correu electrònic a l'adreça especificada a la comanda com a justificant de recepció de la seva compra on apareixerà el detall dels productes comprats i informació sobre l'enviament.
Addicionalment vostè podrà veure totes les seves comandes processades en la seva fitxa de client, accessible en el link “Informació de Client” una vegada ha introduït el seu nom d'usuari i contrasenya a la pàgina web.
En qualsevol cas vostè podrà sol·licitar que se li reenvii el correu electrònic amb el detall de la seva compra enviant un correu electrònic a Info@MIRASOLACASA.CAT


3.- Identificar i corregir errors

Si detecta algun error en la introducció de dades personals o de les seves comandes, podrà corregir-los de dues formes:
- En el cas que es tracti d'errors sobre la seva informació personal, podrà modificar-los en el seu compte de client una vegada hagi introduït el seu nom d'usuari i contrasenya, i s'hagi identificat a lloc web.
- En el cas que l'error s'hagi comès en la comanda, es pot posar en contacte amb MIRASOLACASA.CAT en l'adreça de correu electrònic Info@MIRASOLACASA. Una vegada cursada la comanda als comerços (no més tard de les 17.30h del dia anterior al lliurament) no podem garantir que l'error pugui corregir-se.


4.- Llengua

Les llengua en què podrà formalitzar-se el contracte serà el català.


5.- Condicions Generals de Contractació

5.1.- Introducció:

ESDEMERCADO ONLINE, S.L. (d'ara endavant MIRASOLACASA.CAT), mitjançant el present lloc web ofereix el servei de lliurament de productes alimentosos procedents dels llocs dels MERCATS que s'indiquen en el mateix i que ha seleccionat. Els productes oferts es destinen a consumidors finals per al consum propi o de les persones en nom de les quals el destinatari estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden excloses del servei, els lliuraments a empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'actuació d'MIRASOLACASA.CAT el quin és la província de Barcelona (Espanya). En virtut de l'anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través d'MIRASOLACASA.CAT.


El present document conté les Condicions de contractació entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI en relació amb els productes que s'ofereixen a través d'aquest lloc web.

L'USUARI ha d'acceptar les presents Condicions abans de fer clic en el botó “FINALITZAR COMPRA” per realitzar la comanda.

Aquestes Condicions podrien ser modificades sense previ avís, per la qual cosa ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

Si l'USUARI té alguna pregunta relacionada amb les presents Condicions pot posar-se en contacte amb MIRASOLACASA.CAT a través dels mitjans disponibles en l'apartat “contacte” del lloc web.

 

5.2.- Identificació:

ESDEMERCADO ONLINE, S.L., amb domicili a 08021-Barcelona (Espanya), carrer Saguès baixos, amb nombre d'identificació fiscal B65531337, correu electrònic de contacte: info@MIRASOLACASA.CAT, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 42.513, fulla 408.186, foli 140, és la propietària de www.MIRASOLACASA.CAT.

  
5.3.- Us d'aquest lloc web:

L'USUARI declara que en fer la seva comanda ha llegit i accepta les presents Condicions.


En realitzar una comanda a través del lloc web, l'USUARI garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per celebrar contractes vinculants.

El registre com a USUARI és totalment gratuït i és condició necessària per poder comprar a través d'MIRASOLACASA.CAT. En el procés de registre se sol·licitarà a l'USUARI informació personal per poder tramitar les comandes i el seu lliurament.

En registrar-se a MIRASOLACASA.CAT se sol·licitarà un nom d'usuari i una contrasenya, que tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'USUARI vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. L'USUARI és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

Una vegada s'hagi registrat, l'USUARI podrà iniciar la compra al portal indicat, mitjançant la selecció de diferents productes dels comerços amb els quals MIRASOLACASA.CAT col·labora. Aquests comerços posen a la disposició de l'USUARI una selecció dels seus productes al preu marcat al portal. L'USUARI pot afegir els productes que desitgi en el carret de la compra i i iniciar la compra en qualsevol moment.

La compra dels productes seleccionats es fa directament als diferents comerços amb els quals col·labora MIRASOLACASA.CAT, qui s'encarrega de tramitar les comandes, el pagament dels mateixos i de transportar els productes a l'adreça seleccionada per l'USUARI. La preparació i manipulació de les comandes es realitza als comerços, de manera que MIRASOLACASA.CAT no manipula cap aliment des de la seva recollida al MERCAT fins al seu lliurament a l'USUARI.

 

5.4.- Preus:

 Els preus dels productes són els que s'indiquen al portal en el moment d'efectuar la comanda. L'USUARI rebrà un correu electrònic de confirmació, amb el detall de la comanda i els preus de compra. Tots els preus inclouen l'IVA corresponent.


Així mateix li informem que podrem modificar els preus en el futur sempre que ho considerem oportú. Per aquest motiu, l'USUARI en accedir a les pàgines web on constin els preus dels productes d'MIRASOLACASA.CAT, s'ha d'assegurar que són els corresponents a la versió actualitzada i no a una versió anterior que la seva terminal hagi guardat en una memòria interna. És per aquest motiu que en accedir als preus dels productes i serveis l'USUARI es compromet a clicar sobre la icona “Actualitzar”.

 5.5.- Costos del transport, horaris i zones d'entrega:

Els horaris i zones de lliurament i els costos del transport s'indiquen en l'apartat “Enviaments” del portal.

És responsabilitat de l'USUARI la recepció de la comanda a la franja horària especificada pel propi USUARI en el moment de realitzar la comanda en aquest lloc web. En el cas en què la comanda no es pugui rebre a la franja horària especificada per causes imputables a l'USUARI, aquest haurà de respondre dels costos addicionals i s'haurà de convenir una altra forma de lliurament posant-se en contacte amb MIRASOLACASA.CAT.


5.6.- Pagament:

Després d'iniciar la compra se sol·licitarà a l'USUARI una sèrie de dades per al lliurament i se li redirigirà a la passarel·la de pagament de LA CAIXA, on haurà de fer el pagament mitjançant targeta de crèdit. MIRASOLACASA.CAT no accepta un altre mètode de pagament. L'USUARI haurà d'autenticar la seva compra mitjançant la passarel·la de pagament de LA CAIXA per poder processar la seva comanda i el lliurament.

 

5.7.- Errors en les comandes:

En el cas que hi hagi un error en la comanda, l'USUARI pot posar-se en contacte amb MIRASOLACASA.CAT en l'adreça de correu electrònic i en el telèfon que apareixen en l'apartat de “Contacte” del portal. En el cas que el producte subministrat fos defectuós o estigués en mal estat, l'USUARI ha d'enviar una fotografia del mateix, indicant el defecte del producte, a l'adreça de correu electrònic, info@MIRASOLACASA.CAT, amb la finalitat de que es procedeixi al seu abonament o substitució.

 

5.8.- Productes en mal estat de conservació. Responsabilitats:

En el cas que el causant del mal estat del producte sigui l'USUARI o la persona que rep la comanda, MIRASOLACASA.CAT no es farà responsable. En aquest sentit, en rebre un producte que requereixi la seva conservació en frigorífic, serà responsabilitat de l'USUARI la seva conservació.

 

5.9.- Desistiment:

L'USUARI no té dret de desistir de la comanda que hagi tramitat en aquest lloc web, d'acord amb el que es disposa en la normativa legal vigent en tractar-se de productes alimentosos i que poden caducar amb rapidesa.

 

 5.10.-Lengua:

 El idioma que s'utilizará será el català.

 

5.11.- Propietat intel.lectual:

Tots els drets sobre el contingut d'aquest lloc web pertanyen a MIRASOLACASA.CAT, excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.


El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos d'MIRASOLACASA.CAT, frames, bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat d'MIRASOLACASA.CAT, que posseeix legítimament, en exclusiva, els drets d'explotació sobre els mateixos.

L'USUARI que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'USUARI, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat de la qual sigui d'empreses col·laboradores d'MIRASOLACASA.CAT, els seran aplicable, igualment, les presents Condicions.

Queda terminantment prohibida l'alteració d'aquesta web i dels vincles o links i similars, per part de l'USUARI i que pugui afectar al seu contingut.
 

5.12.- Protecció de dades:

Les dades facilitades de forma voluntària per l'USUARI per registrar-se i/o tramitar les comandes, seran incorporats a un fitxer amb la finalitat del manteniment, gestió d'administració general, compliment, desenvolupament o control de la relació negocial, i gestió de la relació entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI, el responsable del qual és la societat ESDEMERCADO ONLINE, S.L., amb domicili en 08028-Barcelona, carrer Galileu nº 303-305, 4º pis.


Així mateix si l'USUARI en l'apartat de Registre assenyala el botó denominat "M'agradaria rebre el butlletí de notícies", autoritza a la recepció d'informació i publicitat de productes i/o serveis d'MIRASOLACASA.CAT, així com a la realització d'estudis de qualitat i enquestes a efectuar per MIRASOLACASA.CAT, fins i tot finalitzada la relació comercial en el futur, per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o similar.

Les dades facilitades per l'USUARI es comunicaran per al compliment de les obligacions legals existents i en els supòsits en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment o control de la relació negocial, com per exemple amb l'entitat bancària que gestiona el cobrament.

Si l'USUARI ha facilitat dades personals d'un tercer o els facilita en un futur, haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

L'USUARI podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui, a l'adreça indicada en el primer paràgraf de la present clàusula, i es compromet a comunicar per escrit qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades, perquè MIRASOLACASA.CAT pugui complir el seu deure de mantenir-los actualitzats.

EDEMERCADO.COM es compromet a observar l'obligació d'utilitzar les dades que faciliti l'USUARI únicament per poder prestar el servei i per als casos legalment previstos, amb la deguda confidencialitat i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per evitar la seva destrucció, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en l'ordinador de l'USUARI, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els USUARIS del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l'ús per part de l'USUARI del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça d'IP de l'USUARI amb cap altra dada del que disposi Google. L'USUARI pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador; no obstant això, l'USUARI ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d'aquest website. En utilitzar aquest website l'USUARI consenteix el tractament d'informació sobre l'USUARI per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.
 

5.13.- Modificació de les Condicions:

MIRASOLACASA.CAT es reserva el dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment i sense previ avís. L'USUARI estarà subjecte a les Condicions vigents en el moment en què efectuï cada comanda.

 

5.14.- Validesa del contrate:

Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, que conservessin tota la seva vigència.

 

5.15.- Comunicacions i notificacions:

Les comunicacions entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI s'efectuaran preferentment per mitjà de correu electrònic a les adreces facilitades, sent vàlides així mateix les que s'efectuïn per escrit als seus respectius domicilis per correu postal.

 

5.16.- Legislació aplicable i jurisdicció:

 Les relacions entre MIRASOLACASA.CAT i l'USUARI es regiran per la legislació espanyola.

Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol un altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).


Accept

Utilitzem cookies per millorar el nostre servei i la seva experiència de compra. Si continua navegant entenem que les accepta. Més informació